محور سنگ سمباده دو برابر با 1 1 کیلو وات قیمت موتور

Pin by RonixTools on ابزار برقی | Pinterest

ژنراتور 6 کیلووات - RH-4760 مناسب برای مصارف عمومی، کارگاهی و صنعتی ... و پکینگ های مقاوم در برابر حرارت جهت بالا بردن عمر کارکرد و اثربخشی عملکرد ... کارواش های دینامی رونیکس مجهز به موتور دینامی پر قدرت با طول عمر بالا و صدای .... خودروهای سواري و اتومبیلهای شاسی بلند دارای 2 عدد نازل باد و 1 عدد سوزن به همراه کیف مدل…

دریافت قیمت

ﺗﻌﺎرﯾﻒ : ﻓﺼﻞ اول - اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

ﺑﺎ زاوﯾﻪ. 45. درﺟﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺎ و. از ﺟﻨﻮﺑﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ. ي ﻣﻨﺘﻬﯽ. اﻟﯿـﻪ ﺷـﺮﻗﯽ .... ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﺪﺷﺖ. ٦٣. ـ1. 3. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ..... در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﺠﻮاري و ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺎز ...... 1. و. 2. ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو. ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ. (. ﮐﯿﻠﻮوات. ) ﺣﺮﯾﻢ درﺟﻪ ﯾﮏ. (. ﻣﺘﺮ. ).

دریافت قیمت

ﻲ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ زﻧ

1. از. 7. ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﻫﺪف. : ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮاد آن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ روز ﺻـﻨﺎﻳﻊ و ... ﻣﺤﻮر ﻗﺎﺋﻢ. ﻳﺎ اﻓﻘﻲ. ﻧﺼﺐ. ﮔﺮدﻳﺪه. و ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ. ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﻛﻲ. ﺑﻪ. ﮔﺮدش. در ﻣﻲ. آﻳﺪ و ﺑﺮاي. ﺳﻤﺒﺎده. زدن ..... آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ زﻧ. ﻲ. 5. از. 7. ﻣﺎده. - 30. در ﻣﻮاﻗﻌﻲ. ﻛﻪ. از دو ﺳﻨﮓ. ﺑﻐﻞ. ﺳﺎب.

دریافت قیمت

کاربـرد منسـوجات نانوفناورانه در وسایل نقلیه - ستاد ویژه توسعه ...

به طور ویژه در برخی محصوالت گران قیمت خارجی موجب نرمی فوق العاده،. جــذب باال و ..... نمودار 1. تعداد کل محصوالت، کاال و تجهیزات مرتبط با فناوری نانو در سال های.

دریافت قیمت

ﺗﻌﺎرﯾﻒ : ﻓﺼﻞ اول - اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

ﺑﺎ زاوﯾﻪ. 45. درﺟﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺎ و. از ﺟﻨﻮﺑﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ. ي ﻣﻨﺘﻬﯽ. اﻟﯿـﻪ ﺷـﺮﻗﯽ .... ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﺪﺷﺖ. ٦٣. ـ1. 3. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ..... در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﺠﻮاري و ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺎز ...... 1. و. 2. ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو. ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ. (. ﮐﯿﻠﻮوات. ) ﺣﺮﯾﻢ درﺟﻪ ﯾﮏ. (. ﻣﺘﺮ. ).

دریافت قیمت

اره نواری صفایی - مجله فنی مهندسی ساخت و تولید

قیمت محصول/خدمات: ... برش در 45 درجه=ندارد توان موتور اصلی(کیلو وات)=3 ابهاد تیغه اره(میلی متر)=5000 .1/1 .340 ... با توجه به دو روسرهای دو طرف دستگاه حرکت آن روی ورق به راحتی امکان پذیر است و با توجه به ... این کنترلر یک کنترلر 4 محور باامکان کنترل توسط شبکه های صنعتی می باشد که از ..... انواع سنباده چتری وسنباده رولی.

دریافت قیمت

فرز ماکیتا 710 وات 9555HN Makita Angle Grinder - بانه دات کام

فرز ماکیتا 9555NB با سرعت گردش 10000 دور در دقیقه مجهز به رزوه های محور از نوع M14x2mm با قطر صفحه 125 میلیمتر و توان مصرفی 710 وات می باشد. لیست قیمت انواع فرز از شرکت ماکیتا در بانه. ... پوشش بدنه با دو عایق ... داشتن یک دستگاه قدرتمند فرز برای بریدن و حتی صاف کردن انواع فلز با قدرت موتور فوق العاده و سرعت...

دریافت قیمت

دستورالعمل حمايت از صادرات غيرنفتي كشور - سازمان توسعه تجارت

2-3-1- اصالحيه مواد 9 و 10 آيين نامه حمايت های دولت از صادرکنندگان خدمات فني و .... صادراتی مستقيم و حمايت های غيرمستقيم و همچنين تعهدات معوقه مرتبط با هر دو بخش ..... 10- مالک ارزش صادرات، قيمت پايه صادراتی بوده و مبنای سال تحقق صادرات ..... صادرات محور طی 3 سال اخیر ...... 72 - انواع الکترو موتورهاي تك فاز تا چهار کيلو وات.

دریافت قیمت

دانلود مقاله ماشين‌هاي سنگ‌زني - مگ ایران

عملیاتی که به طور مؤثر و کارآمد به وسیله ماشین‌های سنگ‌زنی (سنگ سمباده) انجام می‌شوند عبارتند از: ... را با چرخش (حول محور) کله‌گی دستگاه (۳) و کله‌گی سنگ (۴)، حول محور عمودیشان و ... 1- پایه، ۲- میزکار، ۳- کله‌گی دستگاه، ۴- کله‌گی سنگ، ۵- دستگاه مرغک ... یک تسمه محرک V شکل با تغییر قرقره (پولی)ها از موتور (با توان ۷ کیلووات و...

دریافت قیمت

دفتر و نمایشگاه مرکزی: تهران، خیابان کارگر جنوبی ... - نوین چوب

Page 1 ... برندهای جهان صنعت چوب را به صورت انحصاری عرضه نموده و با خدمات ... تولید ماشین آالت و سیستم های فرآوری چوب، شیشه و سنگ در دنیا می باشد. ... Falcioni سازنده دستگاه هاي سنباده پنجره، تجـهیزات رنگ پاشي دستي و خطوط رنگ پنجره ... 24 کیلووات .... سری نوار لبه چسبان های دو طرفه کمپانی “کی دی تی” ..... قیمت مناسب.

دریافت قیمت

PDF Compressor

گرم کن ســــوخت محور با موتورِ خاموش و گرم کن. قسمت سرنشین . ..... 1. modify. هشدار. کمربند ایمنی و کیســــه هوا در تعامل با یکدیگرند. در ..... محافظت در برابر صدمات شدید حاصل از ضربه، WHIPS ... از نیروی گشــــتاور موتــــور می کاهد، یک یــــا دو چرخ قفل ...... شوید که باتری خارجی 12 وات باشد. ...... مبدل های کاتالیزوری از یک سنگ یا.

دریافت قیمت

ﻲ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ زﻧ

1. از. 7. ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﻫﺪف. : ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮاد آن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ روز ﺻـﻨﺎﻳﻊ و ... ﻣﺤﻮر ﻗﺎﺋﻢ. ﻳﺎ اﻓﻘﻲ. ﻧﺼﺐ. ﮔﺮدﻳﺪه. و ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ. ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﻛﻲ. ﺑﻪ. ﮔﺮدش. در ﻣﻲ. آﻳﺪ و ﺑﺮاي. ﺳﻤﺒﺎده. زدن ..... آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ زﻧ. ﻲ. 5. از. 7. ﻣﺎده. - 30. در ﻣﻮاﻗﻌﻲ. ﻛﻪ. از دو ﺳﻨﮓ. ﺑﻐﻞ. ﺳﺎب.

دریافت قیمت

ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻗﺴﻤﺖ

clearance of the chemicals numbered respectively from 1 to ...... ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دو. ﮐﺪ ﺑﺎﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎ. (xxxx). ﻧﺸﺎن داده. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ واردات و ﺻﺎدرات ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ.

دریافت قیمت

تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد ...

1. پودمان 1 تعمیرات مکانیکی تجهیزات کشاورزی. رشتۀ ماشین های کشاورزی ..... با عنوان »نصب و راه اندازی موتورهای الکتریکی« است و در آن ساختمان انواع .... در این آسیاب، دو یا چند صفحه )سنگ(، عامل خرد کردن مواد ..... شکل 47ـ پوست کن سنباده ای ...... توان باال )بیش از 7/5 کیلو وات( در لحظه راه اندازى، جریان خیلى زیادى )حدود 4 تا 7 برابر.

دریافت قیمت

Tashrih AMALKARD 3 .indd - شرکت ملی پالایش و پخش

10 ژانويه 2015 ... ﺳﺖ ﺁپ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺩﻭ ... ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﺪﺭﻭﺗﺮﻳﺘﻴﻨﮓ ﺩﻳﺰﻝ ﻭ ﻛﺮﻭﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻛﻴﻠﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ 201 ... ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻬﺎﯾﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﻔﺖ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ...... 1. ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭ. ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ. ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ. CNG ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ. ﺻﻨﻌﺖ ...... ﮐﯿﻠﻮ ﻭﺍﺕ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ۱۱۵۰ °C ﺭﺍ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دریافت قیمت

خدمات فنی و مهندسی خانگی

3 جولای 2018 ... موتور کولر 1/2 اسب بخار ----- > قیمت 269000 ... انواع الکتروموتور مشعل، فنکوئل، سیرکوله، فن، هود و الکتروموتورهای صنعتی تا 22 کیلو وات .... ی قسمت های کولر، اگر خوردگی مشاهده کردید با سمباده ی ۲۵۰ آن را به دقت تمیز کنید، سپس ... با استفاده از تسمه و رعایت احتیاط، محور های موتور دو دور و پروانه ی کولر را چند...

دریافت قیمت

ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﻨﺞ - سازمان بنادر و دریانوردی

ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ... 1. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﻨﺠﻬﺎی ﺗﺠﺎری در ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ودرﯾﺎی ﻋﻤﺎن ..... ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﻨﯿﻘﯿﺎن را از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دو ﻫـﺰار و ﭘﺎﻧﺼـﺪ ..... ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻋﻤﻼً. ،. ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی ﻟﻨﺠـﯽ. (. ﻟـﻨﺞ ..... ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﮔﺮﯾﺰﻧﺪه از ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﻧﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺠﺎرت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ...... ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺒﺎده ر.

دریافت قیمت

فروش الکتروموتور تک فاز - قیمت الکتروموتور تک فاز - کالا صنعتی

الکتروموتور الکتروژن تک فاز 2.2 کیلووات 1500 دور (گشتاور بالا). خرید نقدی تخفیف دارد ... الکتروموتور موتوژن تک فاز 0.37 کیلووات 3000 دور. خازن دائم (رله ای)...

دریافت قیمت

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ

1: ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ. 1: از. 79. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ. ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ. وزرات ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ...... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ذوب و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺠﺰا ﻗﻄﻌﺎﺗﻤﺨﺘﻠﻒ ﭘﻤﭗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﭘﺮه و ﻣﺤﻮر را اﻳﺠﺎد و در .... ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻤﭗ ﻣﻮاﺟﻪ. ﻧﺸﻮﻧﺪ . دو دﺳﺘﻪ از. BEARING. ﻫﺎ در ﭘﻤﭙﻬﺎي ...... ردﻳﻒ. ﺷﺮح. ﺗﻌﺪاد. ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ. 1. ﺑــﺮق. (. ﻛﻴﻠﻮ وات. ) 240000. 0.0002. 288. 2. ﺗﻠﻔـﻦ.

دریافت قیمت

دانلود فهرست بها 93 بصورت فایل اکسل

161, 11040203, بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:6 در پي. ..... 294, 11080304, اضافه بها به رديف‌هاي بتن‌ريزي، هرگاه ضخامت، بتن برابر 15 سانتي‌متر يا كمتر باشد. ...... حرارتي نامي بيش از 200 تا 300 کيلووات نسبت به مازاد بر 200 کيلو وات. ..... با قدرت موتور يک ششم اسب بخار، قطر لوله رانش 50 ميلي‌متر (دو اينچ)، آب‌دهي 30...

دریافت قیمت

فصلنامه شماره 22

ﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ..... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ: ... ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 2/4 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺳﻬﻤﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 8/1 ..... ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﮔﻴﺮﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻕ ﮔﻴﺮﻫﺎ ...... ﺗﺮﺍﻧﺲ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ 400 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ...... ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻴﻜﻠﺖ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ...

دریافت قیمت

جزوه آموزشی ایمنی در صنعت(برق)

-1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻳﻤﻦ ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺮان و اﺑﺰار ﻛﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ... ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺘﺎﻫﻠﻴﻦ ﺷﺎﻏﻞ در ﻛﺎرﮔﺎه.

دریافت قیمت

خدمات فنی و مهندسی خانگی

3 جولای 2018 ... موتور کولر 1/2 اسب بخار ----- > قیمت 269000 ... انواع الکتروموتور مشعل، فنکوئل، سیرکوله، فن، هود و الکتروموتورهای صنعتی تا 22 کیلو وات .... ی قسمت های کولر، اگر خوردگی مشاهده کردید با سمباده ی ۲۵۰ آن را به دقت تمیز کنید، سپس ... با استفاده از تسمه و رعایت احتیاط، محور های موتور دو دور و پروانه ی کولر را چند...

دریافت قیمت

اره نواری صفایی - مجله فنی مهندسی ساخت و تولید

قیمت محصول/خدمات: ... برش در 45 درجه=ندارد توان موتور اصلی(کیلو وات)=3 ابهاد تیغه اره(میلی متر)=5000 .1/1 .340 ... با توجه به دو روسرهای دو طرف دستگاه حرکت آن روی ورق به راحتی امکان پذیر است و با توجه به ... این کنترلر یک کنترلر 4 محور باامکان کنترل توسط شبکه های صنعتی می باشد که از ..... انواع سنباده چتری وسنباده رولی.

دریافت قیمت

لیست قیمت رونیکس دریل بتن رونیکس Ronix 2740 |کالاگرد

تعداد قیمت : 1. خرید از ارزان ترین ... دریل بتن کن رونیکس مدل 2740 دو حالته 5 شیار ... دریل بتن کن دو حالته چکشی 2740 رونیکس ... بتن کن ۱۲۵۰ وات رونیکس ۲۷۴۰.

دریافت قیمت

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ

1: ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ. 1: از. 79. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ. ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ. وزرات ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ...... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ذوب و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺠﺰا ﻗﻄﻌﺎﺗﻤﺨﺘﻠﻒ ﭘﻤﭗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﭘﺮه و ﻣﺤﻮر را اﻳﺠﺎد و در .... ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻤﭗ ﻣﻮاﺟﻪ. ﻧﺸﻮﻧﺪ . دو دﺳﺘﻪ از. BEARING. ﻫﺎ در ﭘﻤﭙﻬﺎي ...... ردﻳﻒ. ﺷﺮح. ﺗﻌﺪاد. ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ. 1. ﺑــﺮق. (. ﻛﻴﻠﻮ وات. ) 240000. 0.0002. 288. 2. ﺗﻠﻔـﻦ.

دریافت قیمت

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - سازمان حفاظت محیط زیست

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ و ﺭوﺯﺁﻣﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوﺭﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺁوﺭﯾﻬﺎی .... ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ، ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ..... 55. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺁﺟﺮﻫﺎی ﻧﺎﺯک ﻧﻤﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩو ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﺷﯿ. ﻨﯽ و ﺩﺳﺘﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ. 1±. 30. 1 ﯾﺎ. ±. 40 ...... ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩوﺭﺍﻥ ﺗﻨﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﯿﻐﻪ ﺍی ﻣﻮﺍﺯی ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ...... ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺒﺎﺩﻩ.

دریافت قیمت

آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات صنعتی - آفتاب

دیزل ژنراتور دویتس (DEUTZ) فروش و اجاره با قیمت مناسب + خدمات پس از فروش ... طراحی و اجرای فضای سبز و انواع سیستم های آبیاری : 1- طراحی … ... شرکت تولیدی صد صنعت تولید کننده ی انواع دستگاه های برش سنگ و سرامیک ..... قطعه تراشی سری تراشی و تراشکاری انواع قطعات انبوه با ماشین آلات CNC و CNC چهار محور و طراحی …

دریافت قیمت

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي. ) ﭼﺎپ. : ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ. ﺷﻤﺎرﮔﺎن. : 70. ﻧﺴﺨﻪ. ﻗﯿﻤﺖ. 5000 ..... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﮐﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔـﺎزي ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﯾﻦ. -1. داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم. -2 .... ﻣﺤﻮر. ﺧﻮد. دوران. ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺤﻮر اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺘﺤﺮك. در. ﻫﺮ. اﻧﺘﻬﺎ. ﺗﻮﺳﻂ. دو. ﻓﻨﺮ. 10(. و). دو. ﭘـﯿﭻ ...... ﮐﯿﻠــﻮوات را ﺑــﻪ ...... ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺎﺻﻞ از دوران ﺻـﻔﺤﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ دﯾﻮارﻫـﺎي ﺳـﻤﺒﺎده.

دریافت قیمت

کاربرد وسرویس تراکتور - کتاب سبز

میانگین توان یک مرد هنگامی که پیوسته کار می کند 150 وات است که برابر با توان .... 1ــ تراکتورهایی که توان موتور آنها به محور عقب داده می شود، دو چرخ می گویند. ... 4ــ کیلوگرم متر بر ثانیه 75= کیلووات )1=0/7355 )KW اسب بخار متریک )PSI( ...... در جلوی چرخ های جلو، سنگ یا مانع مناسب بگذارید تا در حین کار تراکتور حرکت نکند.

دریافت قیمت

روتاری چیست - آمل برش

به طور مثال اگر اجرای یک طرح بر روی چوب 45 دقیقه زمان ببرد، شما با دستگاه 8 کله می ... های دیگر این دستگاه می توان به قابلیت ارتفای اسپیندل موتور تا 6 کیلو وات و ... و ظرفیت تولید متوسط و پایین هستند پیشنهاد می شود قیمت این دستگاه به نسب ... مثال اگر کاری با سری AM به مدت 1 ساعت زمان نیاز دارد انجام همان کار با سری WM...

دریافت قیمت

محصولات | MOLLEN

توان اسپیندل 9 کیلووات هوا خنک از بهترین ت . .... این دستگاه توسط مولن در دو تیپ A و B با گارانتی یک ساله بی قید و شرط عرضه میگردد. دستگاهی که قصد معرفی آن...

دریافت قیمت

تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد ...

1. پودمان 1 تعمیرات مکانیکی تجهیزات کشاورزی. رشتۀ ماشین های کشاورزی ..... با عنوان »نصب و راه اندازی موتورهای الکتریکی« است و در آن ساختمان انواع .... در این آسیاب، دو یا چند صفحه )سنگ(، عامل خرد کردن مواد ..... شکل 47ـ پوست کن سنباده ای ...... توان باال )بیش از 7/5 کیلو وات( در لحظه راه اندازى، جریان خیلى زیادى )حدود 4 تا 7 برابر.

دریافت قیمت

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخ ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﯼ در آﺎرهﺎ

Page 1 ... دﺳﺘﻤﺰد ھﺎي ﺳﺎﻋﺘﻲ درج ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺰد ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﻘﺪي و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ..... ﻗﯿﻤﺖ. (. رﻳﺎل. ١۴١۵. ﮔﺮوه ﺳﯿﻤﺎﻧﮑﺎر. ﻧﻔﺮ. /. ﺳﺎﻋﺖ. ٩،۵٢٠. ١۴١۵٠١٠٢. ﺳﯿﻤﺎﻧﮑﺎر درﺟﻪ دو. ﻧﻔﺮ ...... ﮐﯿﻠﻮوات. (. ﺗﮏ ﻓﺎز. ) دﺳﺘﮕﺎه. /. ﺳﺎﻋﺖ. ۵،٠۴٠. ٢۶٠٣٠١٠٢. ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق،ﺑﻪ ﻗﺪرت. ١٠. ﮐﯿﻠﻮوات ..... ٢٨٠٧١۶٠١. ﺳﻨﮓ ﺑﺮاي ﺑﺮش ﺑﺘﻦ. ٢٨٠٨. ﮔﺮوه وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﺎﺷﻲ. ورق. ۶،١۶٨. ٢٨٠٨٠٢٠١. ﺳﻤﺒﺎده زﺑﺮ.

دریافت قیمت

Pin by RonixTools on ابزار برقی | Pinterest

ژنراتور 6 کیلووات - RH-4760 مناسب برای مصارف عمومی، کارگاهی و صنعتی ... و پکینگ های مقاوم در برابر حرارت جهت بالا بردن عمر کارکرد و اثربخشی عملکرد ... کارواش های دینامی رونیکس مجهز به موتور دینامی پر قدرت با طول عمر بالا و صدای .... خودروهای سواري و اتومبیلهای شاسی بلند دارای 2 عدد نازل باد و 1 عدد سوزن به همراه کیف مدل…

دریافت قیمت

ﺗﻌﺎرﯾﻒ : ﻓﺼﻞ اول - اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

ﺑﺎ زاوﯾﻪ. 45. درﺟﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺎ و. از ﺟﻨﻮﺑﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ. ي ﻣﻨﺘﻬﯽ. اﻟﯿـﻪ ﺷـﺮﻗﯽ .... ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﺪﺷﺖ. ٦٣. ـ1. 3. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ..... در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﺠﻮاري و ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺎز ...... 1. و. 2. ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو. ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ. (. ﮐﯿﻠﻮوات. ) ﺣﺮﯾﻢ درﺟﻪ ﯾﮏ. (. ﻣﺘﺮ. ).

دریافت قیمت

ﻲ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ زﻧ

1. از. 7. ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﻫﺪف. : ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮاد آن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ روز ﺻـﻨﺎﻳﻊ و ... ﻣﺤﻮر ﻗﺎﺋﻢ. ﻳﺎ اﻓﻘﻲ. ﻧﺼﺐ. ﮔﺮدﻳﺪه. و ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ. ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﻛﻲ. ﺑﻪ. ﮔﺮدش. در ﻣﻲ. آﻳﺪ و ﺑﺮاي. ﺳﻤﺒﺎده. زدن ..... آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ زﻧ. ﻲ. 5. از. 7. ﻣﺎده. - 30. در ﻣﻮاﻗﻌﻲ. ﻛﻪ. از دو ﺳﻨﮓ. ﺑﻐﻞ. ﺳﺎب.

دریافت قیمت

کاربـرد منسـوجات نانوفناورانه در وسایل نقلیه - ستاد ویژه توسعه ...

به طور ویژه در برخی محصوالت گران قیمت خارجی موجب نرمی فوق العاده،. جــذب باال و ..... نمودار 1. تعداد کل محصوالت، کاال و تجهیزات مرتبط با فناوری نانو در سال های.

دریافت قیمت

ﺗﻌﺎرﯾﻒ : ﻓﺼﻞ اول - اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

ﺑﺎ زاوﯾﻪ. 45. درﺟﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺎ و. از ﺟﻨﻮﺑﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ. ي ﻣﻨﺘﻬﯽ. اﻟﯿـﻪ ﺷـﺮﻗﯽ .... ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﺪﺷﺖ. ٦٣. ـ1. 3. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ..... در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﺠﻮاري و ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺎز ...... 1. و. 2. ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو. ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ. (. ﮐﯿﻠﻮوات. ) ﺣﺮﯾﻢ درﺟﻪ ﯾﮏ. (. ﻣﺘﺮ. ).

دریافت قیمت

اره نواری صفایی - مجله فنی مهندسی ساخت و تولید

قیمت محصول/خدمات: ... برش در 45 درجه=ندارد توان موتور اصلی(کیلو وات)=3 ابهاد تیغه اره(میلی متر)=5000 .1/1 .340 ... با توجه به دو روسرهای دو طرف دستگاه حرکت آن روی ورق به راحتی امکان پذیر است و با توجه به ... این کنترلر یک کنترلر 4 محور باامکان کنترل توسط شبکه های صنعتی می باشد که از ..... انواع سنباده چتری وسنباده رولی.

دریافت قیمت

فرز ماکیتا 710 وات 9555HN Makita Angle Grinder - بانه دات کام

فرز ماکیتا 9555NB با سرعت گردش 10000 دور در دقیقه مجهز به رزوه های محور از نوع M14x2mm با قطر صفحه 125 میلیمتر و توان مصرفی 710 وات می باشد. لیست قیمت انواع فرز از شرکت ماکیتا در بانه. ... پوشش بدنه با دو عایق ... داشتن یک دستگاه قدرتمند فرز برای بریدن و حتی صاف کردن انواع فلز با قدرت موتور فوق العاده و سرعت...

دریافت قیمت

دستورالعمل حمايت از صادرات غيرنفتي كشور - سازمان توسعه تجارت

2-3-1- اصالحيه مواد 9 و 10 آيين نامه حمايت های دولت از صادرکنندگان خدمات فني و .... صادراتی مستقيم و حمايت های غيرمستقيم و همچنين تعهدات معوقه مرتبط با هر دو بخش ..... 10- مالک ارزش صادرات، قيمت پايه صادراتی بوده و مبنای سال تحقق صادرات ..... صادرات محور طی 3 سال اخیر ...... 72 - انواع الکترو موتورهاي تك فاز تا چهار کيلو وات.

دریافت قیمت

دانلود مقاله ماشين‌هاي سنگ‌زني - مگ ایران

عملیاتی که به طور مؤثر و کارآمد به وسیله ماشین‌های سنگ‌زنی (سنگ سمباده) انجام می‌شوند عبارتند از: ... را با چرخش (حول محور) کله‌گی دستگاه (۳) و کله‌گی سنگ (۴)، حول محور عمودیشان و ... 1- پایه، ۲- میزکار، ۳- کله‌گی دستگاه، ۴- کله‌گی سنگ، ۵- دستگاه مرغک ... یک تسمه محرک V شکل با تغییر قرقره (پولی)ها از موتور (با توان ۷ کیلووات و...

دریافت قیمت

دفتر و نمایشگاه مرکزی: تهران، خیابان کارگر جنوبی ... - نوین چوب

Page 1 ... برندهای جهان صنعت چوب را به صورت انحصاری عرضه نموده و با خدمات ... تولید ماشین آالت و سیستم های فرآوری چوب، شیشه و سنگ در دنیا می باشد. ... Falcioni سازنده دستگاه هاي سنباده پنجره، تجـهیزات رنگ پاشي دستي و خطوط رنگ پنجره ... 24 کیلووات .... سری نوار لبه چسبان های دو طرفه کمپانی “کی دی تی” ..... قیمت مناسب.

دریافت قیمت

PDF Compressor

گرم کن ســــوخت محور با موتورِ خاموش و گرم کن. قسمت سرنشین . ..... 1. modify. هشدار. کمربند ایمنی و کیســــه هوا در تعامل با یکدیگرند. در ..... محافظت در برابر صدمات شدید حاصل از ضربه، WHIPS ... از نیروی گشــــتاور موتــــور می کاهد، یک یــــا دو چرخ قفل ...... شوید که باتری خارجی 12 وات باشد. ...... مبدل های کاتالیزوری از یک سنگ یا.

دریافت قیمت

ﻲ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ زﻧ

1. از. 7. ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﻫﺪف. : ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮاد آن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ روز ﺻـﻨﺎﻳﻊ و ... ﻣﺤﻮر ﻗﺎﺋﻢ. ﻳﺎ اﻓﻘﻲ. ﻧﺼﺐ. ﮔﺮدﻳﺪه. و ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ. ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﻛﻲ. ﺑﻪ. ﮔﺮدش. در ﻣﻲ. آﻳﺪ و ﺑﺮاي. ﺳﻤﺒﺎده. زدن ..... آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ زﻧ. ﻲ. 5. از. 7. ﻣﺎده. - 30. در ﻣﻮاﻗﻌﻲ. ﻛﻪ. از دو ﺳﻨﮓ. ﺑﻐﻞ. ﺳﺎب.

دریافت قیمت

ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻗﺴﻤﺖ

clearance of the chemicals numbered respectively from 1 to ...... ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دو. ﮐﺪ ﺑﺎﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎ. (xxxx). ﻧﺸﺎن داده. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ واردات و ﺻﺎدرات ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ.

دریافت قیمت

تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد ...

1. پودمان 1 تعمیرات مکانیکی تجهیزات کشاورزی. رشتۀ ماشین های کشاورزی ..... با عنوان »نصب و راه اندازی موتورهای الکتریکی« است و در آن ساختمان انواع .... در این آسیاب، دو یا چند صفحه )سنگ(، عامل خرد کردن مواد ..... شکل 47ـ پوست کن سنباده ای ...... توان باال )بیش از 7/5 کیلو وات( در لحظه راه اندازى، جریان خیلى زیادى )حدود 4 تا 7 برابر.

دریافت قیمت

Tashrih AMALKARD 3 dd - شرکت ملی پالایش و پخش

10 ژانويه 2015 ... ﺳﺖ ﺁپ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺩﻭ ... ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﺪﺭﻭﺗﺮﻳﺘﻴﻨﮓ ﺩﻳﺰﻝ ﻭ ﻛﺮﻭﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻛﻴﻠﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ 201 ... ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻬﺎﯾﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﻔﺖ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ...... 1. ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭ. ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ. ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ. CNG ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ. ﺻﻨﻌﺖ ...... ﮐﯿﻠﻮ ﻭﺍﺕ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ۱۱۵۰ °C ﺭﺍ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دریافت قیمت

خدمات فنی و مهندسی خانگی

3 جولای 2018 ... موتور کولر 1/2 اسب بخار ----- > قیمت 269000 ... انواع الکتروموتور مشعل، فنکوئل، سیرکوله، فن، هود و الکتروموتورهای صنعتی تا 22 کیلو وات .... ی قسمت های کولر، اگر خوردگی مشاهده کردید با سمباده ی ۲۵۰ آن را به دقت تمیز کنید، سپس ... با استفاده از تسمه و رعایت احتیاط، محور های موتور دو دور و پروانه ی کولر را چند...

دریافت قیمت

ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﻨﺞ - سازمان بنادر و دریانوردی

ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ... 1. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﻨﺠﻬﺎی ﺗﺠﺎری در ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ودرﯾﺎی ﻋﻤﺎن ..... ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﻨﯿﻘﯿﺎن را از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دو ﻫـﺰار و ﭘﺎﻧﺼـﺪ ..... ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻋﻤﻼً. ،. ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی ﻟﻨﺠـﯽ. (. ﻟـﻨﺞ ..... ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﮔﺮﯾﺰﻧﺪه از ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﻧﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺠﺎرت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ...... ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺒﺎده ر.

دریافت قیمت

فروش الکتروموتور تک فاز - قیمت الکتروموتور تک فاز - کالا صنعتی

الکتروموتور الکتروژن تک فاز 2.2 کیلووات 1500 دور (گشتاور بالا). خرید نقدی تخفیف دارد ... الکتروموتور موتوژن تک فاز 0.37 کیلووات 3000 دور. خازن دائم (رله ای)...

دریافت قیمت

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ

1: ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ. 1: از. 79. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ. ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ. وزرات ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ...... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ذوب و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺠﺰا ﻗﻄﻌﺎﺗﻤﺨﺘﻠﻒ ﭘﻤﭗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﭘﺮه و ﻣﺤﻮر را اﻳﺠﺎد و در .... ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻤﭗ ﻣﻮاﺟﻪ. ﻧﺸﻮﻧﺪ . دو دﺳﺘﻪ از. BEARING. ﻫﺎ در ﭘﻤﭙﻬﺎي ...... ردﻳﻒ. ﺷﺮح. ﺗﻌﺪاد. ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ. 1. ﺑــﺮق. (. ﻛﻴﻠﻮ وات. ) 240000. 0.0002. 288. 2. ﺗﻠﻔـﻦ.

دریافت قیمت

دانلود فهرست بها 93 بصورت فایل اکسل

161, 11040203, بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:6 در پي. ..... 294, 11080304, اضافه بها به رديف‌هاي بتن‌ريزي، هرگاه ضخامت، بتن برابر 15 سانتي‌متر يا كمتر باشد. ...... حرارتي نامي بيش از 200 تا 300 کيلووات نسبت به مازاد بر 200 کيلو وات. ..... با قدرت موتور يک ششم اسب بخار، قطر لوله رانش 50 ميلي‌متر (دو اينچ)، آب‌دهي 30...

دریافت قیمت

فصلنامه شماره 22

ﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ..... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ: ... ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 2/4 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺳﻬﻤﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 8/1 ..... ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﮔﻴﺮﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻕ ﮔﻴﺮﻫﺎ ...... ﺗﺮﺍﻧﺲ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ 400 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ...... ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻴﻜﻠﺖ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ...

دریافت قیمت

جزوه آموزشی ایمنی در صنعت(برق)

-1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻳﻤﻦ ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺮان و اﺑﺰار ﻛﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ... ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺘﺎﻫﻠﻴﻦ ﺷﺎﻏﻞ در ﻛﺎرﮔﺎه.

دریافت قیمت

خدمات فنی و مهندسی خانگی

3 جولای 2018 ... موتور کولر 1/2 اسب بخار ----- > قیمت 269000 ... انواع الکتروموتور مشعل، فنکوئل، سیرکوله، فن، هود و الکتروموتورهای صنعتی تا 22 کیلو وات .... ی قسمت های کولر، اگر خوردگی مشاهده کردید با سمباده ی ۲۵۰ آن را به دقت تمیز کنید، سپس ... با استفاده از تسمه و رعایت احتیاط، محور های موتور دو دور و پروانه ی کولر را چند...

دریافت قیمت

اره نواری صفایی - مجله فنی مهندسی ساخت و تولید

قیمت محصول/خدمات: ... برش در 45 درجه=ندارد توان موتور اصلی(کیلو وات)=3 ابهاد تیغه اره(میلی متر)=5000 .1/1 .340 ... با توجه به دو روسرهای دو طرف دستگاه حرکت آن روی ورق به راحتی امکان پذیر است و با توجه به ... این کنترلر یک کنترلر 4 محور باامکان کنترل توسط شبکه های صنعتی می باشد که از ..... انواع سنباده چتری وسنباده رولی.

دریافت قیمت

لیست قیمت رونیکس دریل بتن رونیکس Ronix 2740 |کالاگرد

تعداد قیمت : 1. خرید از ارزان ترین ... دریل بتن کن رونیکس مدل 2740 دو حالته 5 شیار ... دریل بتن کن دو حالته چکشی 2740 رونیکس ... بتن کن ۱۲۵۰ وات رونیکس ۲۷۴۰.

دریافت قیمت

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ

1: ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ. 1: از. 79. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ. ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ. وزرات ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ...... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ذوب و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺠﺰا ﻗﻄﻌﺎﺗﻤﺨﺘﻠﻒ ﭘﻤﭗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﭘﺮه و ﻣﺤﻮر را اﻳﺠﺎد و در .... ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻤﭗ ﻣﻮاﺟﻪ. ﻧﺸﻮﻧﺪ . دو دﺳﺘﻪ از. BEARING. ﻫﺎ در ﭘﻤﭙﻬﺎي ...... ردﻳﻒ. ﺷﺮح. ﺗﻌﺪاد. ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ. 1. ﺑــﺮق. (. ﻛﻴﻠﻮ وات. ) 240000. 0.0002. 288. 2. ﺗﻠﻔـﻦ.

دریافت قیمت

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - سازمان حفاظت محیط زیست

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ و ﺭوﺯﺁﻣﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوﺭﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺁوﺭﯾﻬﺎی .... ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ، ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ..... 55. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺁﺟﺮﻫﺎی ﻧﺎﺯک ﻧﻤﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩو ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﺷﯿ. ﻨﯽ و ﺩﺳﺘﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ. 1±. 30. 1 ﯾﺎ. ±. 40 ...... ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩوﺭﺍﻥ ﺗﻨﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﯿﻐﻪ ﺍی ﻣﻮﺍﺯی ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ...... ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺒﺎﺩﻩ.

دریافت قیمت

آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات صنعتی - آفتاب

دیزل ژنراتور دویتس (DEUTZ) فروش و اجاره با قیمت مناسب + خدمات پس از فروش ... طراحی و اجرای فضای سبز و انواع سیستم های آبیاری : 1- طراحی … ... شرکت تولیدی صد صنعت تولید کننده ی انواع دستگاه های برش سنگ و سرامیک ..... قطعه تراشی سری تراشی و تراشکاری انواع قطعات انبوه با ماشین آلات CNC و CNC چهار محور و طراحی …

دریافت قیمت

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي. ) ﭼﺎپ. : ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ. ﺷﻤﺎرﮔﺎن. : 70. ﻧﺴﺨﻪ. ﻗﯿﻤﺖ. 5000 ..... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﮐﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔـﺎزي ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﯾﻦ. -1. داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم. -2 .... ﻣﺤﻮر. ﺧﻮد. دوران. ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺤﻮر اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺘﺤﺮك. در. ﻫﺮ. اﻧﺘﻬﺎ. ﺗﻮﺳﻂ. دو. ﻓﻨﺮ. 10(. و). دو. ﭘـﯿﭻ ...... ﮐﯿﻠــﻮوات را ﺑــﻪ ...... ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺎﺻﻞ از دوران ﺻـﻔﺤﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ دﯾﻮارﻫـﺎي ﺳـﻤﺒﺎده.

دریافت قیمت

کاربرد وسرویس تراکتور - کتاب سبز

میانگین توان یک مرد هنگامی که پیوسته کار می کند 150 وات است که برابر با توان .... 1ــ تراکتورهایی که توان موتور آنها به محور عقب داده می شود، دو چرخ می گویند. ... 4ــ کیلوگرم متر بر ثانیه 75= کیلووات )1=0/7355 )KW اسب بخار متریک )PSI( ...... در جلوی چرخ های جلو، سنگ یا مانع مناسب بگذارید تا در حین کار تراکتور حرکت نکند.

دریافت قیمت

روتاری چیست - آمل برش

به طور مثال اگر اجرای یک طرح بر روی چوب 45 دقیقه زمان ببرد، شما با دستگاه 8 کله می ... های دیگر این دستگاه می توان به قابلیت ارتفای اسپیندل موتور تا 6 کیلو وات و ... و ظرفیت تولید متوسط و پایین هستند پیشنهاد می شود قیمت این دستگاه به نسب ... مثال اگر کاری با سری AM به مدت 1 ساعت زمان نیاز دارد انجام همان کار با سری WM...

دریافت قیمت

محصولات | MOLLEN

توان اسپیندل 9 کیلووات هوا خنک از بهترین ت . .... این دستگاه توسط مولن در دو تیپ A و B با گارانتی یک ساله بی قید و شرط عرضه میگردد. دستگاهی که قصد معرفی آن...

دریافت قیمت

تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد ...

1. پودمان 1 تعمیرات مکانیکی تجهیزات کشاورزی. رشتۀ ماشین های کشاورزی ..... با عنوان »نصب و راه اندازی موتورهای الکتریکی« است و در آن ساختمان انواع .... در این آسیاب، دو یا چند صفحه )سنگ(، عامل خرد کردن مواد ..... شکل 47ـ پوست کن سنباده ای ...... توان باال )بیش از 7/5 کیلو وات( در لحظه راه اندازى، جریان خیلى زیادى )حدود 4 تا 7 برابر.

دریافت قیمت

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخ ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﯼ در آﺎرهﺎ

Page 1 ... دﺳﺘﻤﺰد ھﺎي ﺳﺎﻋﺘﻲ درج ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺰد ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﻘﺪي و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ..... ﻗﯿﻤﺖ. (. رﻳﺎل. ١۴١۵. ﮔﺮوه ﺳﯿﻤﺎﻧﮑﺎر. ﻧﻔﺮ. /. ﺳﺎﻋﺖ. ٩،۵٢٠. ١۴١۵٠١٠٢. ﺳﯿﻤﺎﻧﮑﺎر درﺟﻪ دو. ﻧﻔﺮ ...... ﮐﯿﻠﻮوات. (. ﺗﮏ ﻓﺎز. ) دﺳﺘﮕﺎه. /. ﺳﺎﻋﺖ. ۵،٠۴٠. ٢۶٠٣٠١٠٢. ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق،ﺑﻪ ﻗﺪرت. ١٠. ﮐﯿﻠﻮوات ..... ٢٨٠٧١۶٠١. ﺳﻨﮓ ﺑﺮاي ﺑﺮش ﺑﺘﻦ. ٢٨٠٨. ﮔﺮوه وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﺎﺷﻲ. ورق. ۶،١۶٨. ٢٨٠٨٠٢٠١. ﺳﻤﺒﺎده زﺑﺮ.

دریافت قیمت